Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 07.06.2023/Pykälä 67 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024

 

Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto 07.06.2023 § 67

401/02.00.01/2023

 

 

 

Esittelijä Kirkkoherra, Munkkiniemen seurakunta Vähäkangas Päivi

 

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi talousarvion valmistelun tilanne.

Päätetään
1) hyväksyä seurakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2024 ja merkitä tiedoksi vastuualueiden toimintasuunnitelmat
2) vahvistaa oheisen liitteen mukainen seurakunnan tilavuokrahinnasto
3) rippikoulumaksun suuruudeksi vuodesta 2024 lähtien 210 euroa.

 

 

 

Käsittely

 

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 Päätöshistoria

 

 

 

 

Selostus

Seurakunnan toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen vuodelle 2024 on käynnistetty työyhteisön suunnittelupäivässä 12.5. Kukin vastuualue on toimittanut oman toimintasuunnitelmansa toukokuun loppuun mennessä ja niiden pohjalta on laadittu valmisteluohjeiden mukainen seurakunnan toimintasuunnitelma.

Talousarvion laatimisen yhteydessä seurakuntia on pyydetty vahvistamaan palveluidensa hinnastot. Rippikoulumaksuihin kohdistuu vahva korotuspaine johtuen siitä, että yhteinen kirkkovaltuusto päätti yhteistoimintaneuvotteluiden säästösuunnitelman yhteydessä korottaa leirivuorokausien sisäistä hintaa eli seurakunnilta perittävää maksua. Tähän asti maksu on ollut 20 euroa/vrk/hlö. Vuodesta 2024 lähtien se on 30 euroa/vrk/hlö. Rippikoululaisilta perittävä maksu leiristä on ollut sidoksissa sisäiseen hintaan, joten sen suuruus on ollut 140 euroa. Maksua ei ole korotettu vuoden 2014 jälkeen.

Mikäli sisäisen hinnan korotusta ei kompensoida leirimaksua nostamalla, nousevat Munkkiniemen seurakunnan rippikoulukustannukset noin 10 000 eurolla vuodessa. Seurakunnissa, joissa on suurempi rippikouluikäluokka sekä isosten määrä, kustannukset kasvavat vielä tätäkin merkittävästi enemmän. Kirkkoherrainkokous on 3.5.2023 päätynyt suosittelemaan, että seurakuntaneuvostot määrittävät rippikoulumaksun suuruudeksi vuodesta 2024 alkaen 210 euroa. Seurakuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että hinnat ovat samat kaikkialla Helsingissä. Leirimaksusta on mahdollista anoa maksuvapautusta tai alennusta, ja tätä mahdollisuutta tuodaan viestinnässä entistä vahvemmin esille.

 

 

Lapsivaikutusten arviointi

Rippikoulumaksun korotus saattaa nostaa joillakin perheillä kynnystä ilmoittaa nuori rippikouluun. Viestinnässä on tärkeää tuoda esiin mahdollisuus maksuvapautukseen tai alennukseen, jotta rippikoulu olisi kaikkien saavutettavissa.

 

Lisätiedot

Kirkkoherra Päivi Vähäkangas

paivi.vahakangas@evl.fi

 

Jakelu